T S V   S t u l l n  

     
     
   

 

1 9 5 4  e. V.